Saxifraga integrifolia 6 of 908 Previous Gallery Next

Saxifraga integrifolia

0300284

Northwestern Saxifrage blossoms detail

Washington Park, Anacortes, WA

March 2, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner