Browse Plants by Type: Composite, Senecio tribe

Packera streptanthifolia

Rocky Mountain butterweed

Raillardella argentea

silvery raillardella

Senecio crassulus

thick-leaved groundsel

Senecio fremontii

dwarf mountain groundsel

Senecio hydrophiloides

sweet marsh butterweed

Senecio hydrophilus

alkali marsh butterweed

Senecio integerrimus

western groundsel

Senecio jacobaea

tansy ragwort

Senecio neowebsteri

Olympic Mountain groundsel

Senecio serra

butterweed groundsel

Senecio triangularis

arrowleaf groundsel

Senecio vulgaris

common groundsel