Allium douglasii 2 of 7 Previous Gallery Next

Allium douglasii

0304141

Douglas' Onion blossoms detail

Kittitas Co. Dry Creek, WA

May 6, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner