Artemisia tridentata 10 of 35 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1000951

Big Sagebrush

Grant Co. WA 28 between Ephrata & Odessa, WA

April 1, 2010

Copyright © 2010, Mark Turner