Artemisia tridentata 13 of 35 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1101513

Big Sagebrush

Rocky Coulee, Vantage, WA

April 17, 2011

Copyright © 2011, Mark Turner