Artemisia tridentata 16 of 35 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1107755

Big Sagebrush blossoms & foliage

Whiskey Dick Wildlife Area, Ellensburg, WA

September 11, 2011

Copyright © 2011, Mark Turner