Artemisia tridentata 27 of 35 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1702405

Sagebrush around Basalt boulder near Susan Lake

Seep Lakes Wildlife Management Area, Othello, WA

May 27, 2017

Copyright © 2017, Mark Turner