Artemisia tridentata 35 of 35 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1702650

Sagebrush in late afternoon light

Seep Lakes Wildlife Management Area, Othello, WA

May 28, 2017

Copyright © 2017, Mark Turner