Wyethia amplexicaulis 4 of 16 Previous Gallery Next

Wyethia amplexicaulis

0406381

Mules Ears

Kittitas Co. Bettas Rd & US-97 jct, WA

May 29, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner