Mertensia oblongifolia 27 of 97 Previous Gallery Next

Mertensia oblongifolia

0301749

Leafy bluebells blossoms & foliage detail

Kittitas Co. Horse Canyon, WA

April 10, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner