Phoenicaulis cheiranthoides 34 of 97 Previous Gallery Next

Phoenicaulis cheiranthoides

0301764

Daggerpod blossoms & foliage detail

Kittitas Co. Hayward Hill, WA

April 10, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner