Polemonium micranthum 39 of 97 Previous Gallery Next

Polemonium micranthum

0301772

Littlebells polemonium blossom & foliage detail

Kittitas Co. Hayward Hill, WA

April 10, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner