Cardaria draba 22 of 39 Previous Gallery Next

Cardaria draba

0302368

White Top

Columbia Gorge NSA Lyle, WA

April 15, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner