Lesquerella douglasii 14 of 37 Previous Gallery Next

Lesquerella douglasii

0302433

Bladder Pod blossoms detail

Columbia Gorge NSA Avery, WA

April 16, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner