Osmorhiza berteroi 7 of 28 Previous Gallery Next

Osmorhiza berteroi

0302505

Mountain Sweet Cicely blossoms & foliage detail

Mt. Pisgah Arboretum, Eugene, OR

April 17, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner