Disporum smithii 26 of 28 Previous Gallery Next

Disporum smithii

0402946

Fairy Lanterns blossoms & foliage

Otter Point SP, OR

April 15, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner