Saxifraga oregana 37 of 38 Previous Gallery Next

Saxifraga oregana

0403231

Oregon Saxifrage blossoms

Lane Co., Jasper Prairie, OR

April 18, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner