Trifolium microdon 13 of 33 Previous Gallery Next

Trifolium microdon

0404223

Thimble Clover

Cooper Mtn, Beaverton, OR

April 23, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner