Mentzelia albicaulis 15 of 33 Previous Gallery Next

Mentzelia albicaulis

0404297

White-stemmed Stick-leaf

Kittitas Co. Manastash Ridge, WA

April 24, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner