Lesquerella douglasii 23 of 30 Previous Gallery Next

Lesquerella douglasii

0602682

Douglas' Bladder Pod blossoms detail

Benton Co. Midway Rd near Vernita bridge, WA

April 27, 2006

Copyright © 2006, Mark Turner