Mimulus guttatus; Aspidotis densa 34 of 51 Previous Gallery Next

Mimulus guttatus; Aspidotis densa

0802487

Seep-spring Monkeyflowers w/ Indian's Dream Fern

Washington Park, Anacortes, WA

April 23, 2008

Copyright © 2008, Mark Turner