Artemisia tridentata 19 of 28 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

1000955

Big Sagebrush

Grant Co. WA 28 between Ephrata & Odessa, WA

April 1, 2010

Copyright © 2010, Mark Turner