Artemisia tripartita 21 of 25 Previous Gallery Next

Artemisia tripartita

1101546

Threetip Sagebrush foliage detail

Rocky Coulee, Vantage, WA

April 17, 2011

Copyright © 2011, Mark Turner