Gutierrezia sarothrae 46 of 70 Previous Gallery Next

Gutierrezia sarothrae

0607748

Broom Snakeweed

Carson NF Valle Vidal, Whiteman Vega, NM

August 10, 2006

Copyright © 2006, Mark Turner