Allium douglasii 25 of 35 Previous Gallery Next

Allium douglasii

0304143

Douglas' Onion blossoms

Kittitas Co. Dry Creek, WA

May 6, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner