Bidens frondosa 3 of 23 Previous Gallery Next

Bidens frondosa

0313471

Common Beggarticks blossoms

Kittitas Co. near Thorp, WA

September 17, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner