Artemisia tridentata 17 of 23 Previous Gallery Next

Artemisia tridentata

0313552

Big Sagebrush blossoms & foliage

Kittitas Co. Quilomene Wildlife Area, WA

September 18, 2003

Copyright © 2003, Mark Turner