Gutierrezia sarothrae 38 of 42 Previous Gallery Next

Gutierrezia sarothrae

0418582

Match Brush

Klickitat Co, SR 14 MP 111.5, WA

September 4, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner