Disporum smithii 15 of 27 Previous Gallery Next

Disporum smithii

0402856

Fairy Lanterns

Gasquet, CA

April 14, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner