Disporum smithii 16 of 27 Previous Gallery Next

Disporum smithii

0402859

Fairy Lanterns blossoms & foliage detail

Gasquet, CA

April 14, 2004

Copyright © 2004, Mark Turner